Dầu gội gừng nội địa Trung Quốc được cho là có thể giúp hạn chế tình...