Ở mỗi quốc gia sẽ có những đơn vị đo lường khác nhau. Hiện nay việc...