Hãy quên các loại ly, cốc nhựa bất tiện và gây ô nhiễm môi trường mà...