Để hoàn thành món ăn thì ngoài nguyên liệu, phụ liệu và gia vị thì việc...