Nếu bạn có một người bạn thân và muốn có thứ gì đó chung để làm...