Khi nhắc đến máy phát điện nội địa Trung Quốc, nhiều người sợ sản phẩm kém...