Nhu cầu sử dụng điều hoà ngày càng gia tăng do thời tiết ngày càng nóng...