Bất kỳ ai cũng có thể mang lại sắc màu mới trong cuộc sống với lựa...