Viettel Post là một trong những đơn vị vận chuyển và thư tín lớn và uy...