Taobao là một trang web bán hàng online đứng hàng đầu ở Trung Quốc, hiện nay...