All posts by Nhật Order

Trước đây Nhật cũng là sinh viên trẻ tìm tòi cách đặt hàng trên Taobao, 1688, alibaba, aliexpress,...Nhật hiểu rõ sự khó khăn của các bạn. Nhật mong muốn sử dụng kinh nghiệm đặt hàng của mình để chia sẻ cho những ai cần nó. Nếu thấy bài viết hữu ích hãy ủng hộ tác giả MoMo: 0962562994