Lưu ý:

  • Các bạn đã lấy được mã vui lòng không Spam để lấy thêm mã. Mỗi người chỉ được lấy duy nhất 1 mã mà thôi, hãy để lại cho những người đến sau.
  • Do nhu cầu lớn mà kho số có hạn nên chỉ có 50 mã mỗi ngày cho người nhanh tay nhất. Nếu không lấy được vui lòng quay trở lại vào ngày mai, xin cảm ơn!
(Visited 128 times, 1 visits today)