Mn cẩn thận tg này lừa. 350 k đáng gì nhưng cho nó gánh nghiệp giup t nha
Có thể là hình ảnh về văn bản
(Visited 79 times, 1 visits today)