Lê Văn Lực mặt trẻ trâu nhé ae. Gd sẽ nhận là admin gdtg nên ae cẩn thận. Hẹn 3-4 hôm xong scam luôn. Đăng lên cho ae cảnh giác nên mong ad duyệt giúp em ạ.
301579249 1458346527960814 2061874798625396819 n.jpg?stp=cp1 dst jpg s600x600& nc cat=108&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=mUAeg1DWnywAX moCmx&tn=qSqxyd546rkqB3bL& nc ht=scontent.fhan18 1
303682747 1458346544627479 2891134766258783932 n.jpg?stp=cp1 dst jpg s600x600& nc cat=110&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=j748MmAdoTkAX9ZdxzM& nc ht=scontent.fhan18 1
302298013 1458346657960801 7365094843380440777 n.jpg?stp=cp1 dst jpg s600x600& nc cat=106&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=gjEDsA6LSncAX8O ax4& nc ht=scontent.fhan18 1
302576627 1458346601294140 4060617444892798493 n.jpg?stp=cp1 dst jpg s600x600& nc cat=105&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=bmhIkIjTuJIAX8OkgR2&tn=qSqxyd546rkqB3bL& nc ht=scontent.fhan18 1
300504490 1458346664627467 6095028881474909467 n.jpg?stp=cp1 dst jpg s600x600& nc cat=109&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=JJL30pZh7u0AX8 xsSi& nc ht=scontent.fhan18 1
(Visited 69 times, 1 visits today)