Mn ơi trong nhóm có thằng này lừa đảo nha!!! Mong add kick nó ra khỏi nhóm
301609550 2705608926239356 6972472206156295709 n.jpg?stp=cp1 dst jpg s600x600& nc cat=109&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=KqUdjch5DVYAX8tc1Rq& nc ht=scontent.fhan2 3
300106837 2705608589572723 8098750067220108997 n.jpg?stp=cp1 dst jpg s600x600& nc cat=102&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=EXFLHXzMLEQAX PoRnF& nc ht=scontent.fhan2 1
301667231 2705608949572687 8073456647046898286 n.jpg?stp=cp1 dst jpg s600x600& nc cat=111&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=f55aUbL7rwQAX9xx4b3& nc ht=scontent.fhan2 2
301719543 2705608982906017 8913258417342875492 n.jpg?stp=cp1 dst jpg s600x600& nc cat=104&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=0lQ52xeCC4EAX9Ib4tw&tn=TFwqyErNzzL2jYgm& nc ht=scontent.fhan2 4
300968602 2705608642906051 4963694682136847201 n.jpg?stp=cp1 dst jpg s600x600& nc cat=102&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=NZPuXSB9aJoAX9KRYrU& nc ht=scontent.fhan2 1
(Visited 37 times, 1 visits today)