Xin phép ad, có thành phần lừa đảo khuyến cáo a e tránh xa nhé. Mong ad kích nó ra khỏi nhóm. Coi như bố thí vậy.
291495529 3023079654656430 8789881499218839945 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=108&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=my9Ype3sO0gAX9KjLgt& nc oc=AQkCsN2kINMR12LyEtqrgabTon2 xdCISpXj84 SonywPdtzQtzagKAJM1 H62Dd2Rc& nc ht=scontent.fhan3 3
291372227 3023079684656427 4484119329051667869 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=107&ccb=1 7& nc sid=5cd70e& nc ohc=eff1ePg5FmEAX SpgMu&tn=v hHE9Xo2UTLJe26& nc ht=scontent.fhan3 2
Xem thông tin chi tiết
Số người tiếp cận bài viết: 982
Bạn, Võ Đình Nhật, Võ Hoàng và 6 người khác
Thích

Bình luận
Gửi
(Visited 69 times, 1 visits today)