Để hạn chế tối đa các vụ lừa đảo chiếm dụng tiền bất chính đề nghị anh chị em đề cao cảnh giác đồng thời chung tay tố cáo cũng như cho 1 phiếu report vào nick cá nhân của chúng với cùng tội danh lừa đảo để chúng không thể lừa được ai nữa!

(Visited 10 times, 1 visits today)