Anh em cẩn thận khi gd với bạn này , làm trung gian xong nuốt luôn tiền của mình , gửi bill fake
https://www.facebook.com/groups/411397157589238 ( Là Admin của Gr này )
https://www.facebook.com/user.td0
0985856273 MB Bank
Nguyen Tien Dat
NGUYỄN TIẾN ĐẶT ADMIN GROUP LỪA ĐẢO

NGUYỄN TIẾN ĐẶT ADMIN GROUP LỪA ĐẢO

NGUYỄN TIẾN ĐẶT ADMIN GROUP LỪA ĐẢO

NGUYỄN TIẾN ĐẶT ADMIN GROUP LỪA ĐẢO

NGUYỄN TIẾN ĐẶT ADMIN GROUP LỪA ĐẢO

NGUYỄN TIẾN ĐẶT ADMIN GROUP LỪA ĐẢO

NGUYỄN TIẾN ĐẶT ADMIN GROUP LỪA ĐẢO

NGUYỄN TIẾN ĐẶT ADMIN GROUP LỪA ĐẢO

(Visited 41 times, 1 visits today)